Códigos DIR asignados a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

A relación de órganos de contratación, unidades tramitadoras e códigos DIR3 pódese consultar a través da ligazón 'Descarga de Unidades Tramitadoras' nesta páxina web: 

Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia

Os códigos correspondentes a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos son os seguintes:


CIF

​Q1500413H

RECEPTOR

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ENTIDADE

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

UNIDADE DE CONTRATACIÓN

SERVIZO DE XESTIÓN

CÓDIGO INTERNO SEF

2230

OFICINA CONTABLE

A12018776

ÓRGANO XESTOR

A12018776

UNIDADE TRAMITADORA

A12018776

Comparte vida, únete a nós.