Actividades de formación

A Coordinación Autonómica de Transplantes de Galicia de ADOS traballa en programas que actualicen e amplien o coñecemento sobre o proceso de doazón entre os profesionais implicados no proceso, consolidándose coma unha estratexia imprescindible á hora de asegurar a posibilidade de transplante para todos os cidadáns que o precisan.

 

4.1. Cursos sobre o proceso da doazón (colgar aquí histórico)

4.2. Curso de comunicación en situacións críticas: influencia no proceso da doazón

(colgar aquí histórico)

4.3. Xornadas

4.4 Próximos eventos (ir anunciando lo nuevo)

Comparte vida, únete a nós.