Coordinación autonómica de transplantes

 
A Oficina de Coordinación de Transplantes foi creada pola Orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, do 8 de xuño de 1992. Mediante o Decreto 142/2015 de 17 de setembro intégrase na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), e as súas funcións son as mesmas que as da Organización Nacional de Trasplantes (ONT) pero no ámbito da Comunidade Autónoma. Ten a súa sede en Santiago de Compostela, na Consellería de Sanidade.

HOSPITAIS DE GALICIA CON COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES

A CORUÑA 
C. H. Universitario da Coruña
Estrada das Xubias, s/n 
15006 - A Coruña

Hospital HM Modelo 
R/ Virrey Osorio, 30 
15011 - A Coruña

C. H. Universitario de Santiago
A Choupana, s/n 
15706 - Santiago de Compostela

C. H. Universitario de Ferrol
Estrada San Pedro de Leixa, s/n
15405 - Ferrol

LUGO
C. H. Universitario de Lugo
San Cibrao, s/n 
27003 - Lugo

Hospital Público da Mariña 
R/ Rafael Vior, s/n 
27880 - Burela

OURENSE
C. H. Universitario de Ourense
R/ Ramón Puga, 54 
32005 - Ourense

PONTEVEDRA
C. H. Universitario de Pontevedra
Montecelo - Mourente, s/n 
36071 - Pontevedra

C. H. Universitario de Vigo
Estrada Clara Campoamor, 341
36312 - Vigo

Hospital Ribera Povisa
R/ Salamanca, 5
36211 - Vigo

Hospital Vithas Vigo
Vía Norte, 48
36206 - Vigo


Ten a súa sede en Santiago de Compostela, na Consellería de Sanidade.
Edif. Administrativo de San Lázaro s/n 15703. 
Teléfono: 881 542 863
Fax: 881 548 601
Correo electrónico: cat.ados @sergas.gal

Comparte vida, únete a nós.