A doazón na escola

 
Dentro do marco do modelo educativo actual, a Coordinación Autonómica de Transplantes de Galicia de ADOS, está a diseñar e implementar  intervencións educativas dirixidas aos cidadáns máis novos que lles permita, dende o conocimiento preciso que rodea a doazón de órganos, tomar conciencia de esta realidade.

​​​​​​Un dos obxectivos primordiais na concienciación da doazón é o deseño de intervencións educativas dirixidas a mellorar a opinión da doazón e os transplantes entre a mocidade. A formación dirixida a escolares permite dotar do coñecemento preciso na materia cidadáns que se atopan nunha idade, dende o punto de vista intelectual e social, moi receptiva, que lles permitirá tomar unha decisión propia ao respecto e que serán transmisores informados dos coñecementos adquiridos sobre doazón e transplante no seu ámbito de influencia social, académico e laboral. 
 

Comparte vida, únete a nós.