Asociacións de enfermos e transplantados

ALCER-A Coruña

ENDEREZO : Hotel de Pacientes del Hospital Universitario de A Coruña, Xubias de Arriba, 84 - Planta semi-sótano, 15006 - A Coruña
TELÉFONO : 981-298759
CORREO ELECTRÓNICO : info@alcercoruna.org

 
ALCER-Lugo

ENDEREZO : R/ Infanta Elena,11. Casa Clara Campoamor, locales 5 y 7. 27003 Lugo
TELÉFONO : 619 609797 (das 09:00 ás 14:00 horas)
CORREO ELECTRÓNICO : alcerlugo@gmail.com

 
ALCER-Ourense

ENDEREZO : Rúa Recaredo Paz, 1 (CIS Aixiña), 32005 - Ourense
TELÉFONO : 988-229615
CORREO ELECTRÓNICO : alcerourense@hotmail.com

 
ALCER-Pontevedra

ENDEREZO : Rúa Agro da Estrela nº 3, 36004, A Parda, Pontevedra
TELÉFONO : 693 714 005
CORREO ELECTRÓNICO : infoalcerpontevedra@gmail.com

 
Asociación Galega de Transplante "Airiños"

ENDEREZO : Hotel de pacientes do Hospital Universitario da Coruña. As Xubias de Arriba, 84, planta 4ª, 15006 A Coruña
TELÉFONO : 981-130404 ext.295411 686526569
CORREO ELECTRÓNICO : asociacionairinos@gmail.com

 
Asociación Galega Transplantados Ril Santiago "Tras-Ril-San"

ENDEREZO : Casa do Benestar de Santiago de Compostela (CABES), Rúa Manuel María nº 6, planta 2ª despacho nº 1, 15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO : 981-582213 652189003
CORREO ELECTRÓNICO : trasrilsan@gmail.com

 
Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo "ADROVI"

ENDEREZO : Hospital Nicolás Peña. Avda. As Camelias nº 109, 36211 Vigo
TELÉFONO : 986-219888
CORREO ELECTRÓNICO : adrovi.org@gmail.com

 
Federación ALCER Galicia

ENDEREZO : Casa do Benestar de Santiago de Compostela (CABES), Rúa Manuel María nº 6, planta 3ª, 15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO : 670343516 610076233
CORREO ELECTRÓNICO : alcergalicia@gmail.com

 
Asociación Galega de Deportistas Transplantados e en Diálise DETRADi Galicia

ENDEREZO : Rúa Rosalía de Castro nº29, 2C, 36001 Pontevedra
CORREO ELECTRÓNICO : asociacion@detradigalicia.org

 
Asociación de Transplantados de Médula Ósea "ASOTRAME"

ENDEREZO : Local Social A Gándara 1º Piso. R/ Cuatro Caminos, s/n. 15570 Narón
TELÉFONO : 686876865
CORREO ELECTRÓNICO : asotrame@asotrame.com

 
Asociación de Amigos de la Pontevedrada "ASAMPO"

ENDEREZO : Rúa Sor Lucía, nº 4, 36002, Pontevedra
TELÉFONO : 602587727
CORREO ELECTRÓNICO : pontevedrada@gmail.com

 
Asociación Frangil contra la Leucemia

ENDEREZO : Rúa Couto, nº 13, 36203 - Vigo
TELÉFONO : 666413847
CORREO ELECTRÓNICO : info@700camisetascontralaleucemia.org

 

 

Comparte vida, únete a nós.